گام به گام پایه دهم

گام به دروس پایه یازدهم

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی و آمار پایه دهم

برای رشته علوم انسانی

+ ۱۶ سری سوال برای نوبت اول و دوم با جواب / بروزرسانی دی ۹۸

نمونه سوالات ریاضی و آمار دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  ریاضی و آمار (۱)
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: نوبت اول (دی ماه) + نوبت دوم (خرداد ماه)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات جامعه شناسی پایه دهم با جواب

برای رشته علوم انسانی

+ ۱۲ سری سوال / نوبت اول و نوبت دوم “آپدیت دی ۹۸”

نمونه سوال جامعه شناسی دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  جامعه شناسی (۱)
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: نوبت اول (دی ماه) + نوبت دوم (خرداد ماه)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات منطق پایه دهم

برای رشته علوم انسانی

+ ۲۱ سری سوال با جواب / آپدیت جدید دی ۹۸

نمونه سوال منطق دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  منطق
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: نوبت اول (دی ماه) + نوبت دوم (خرداد ماه)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۸ سری نمونه سوال امتحانی با جواب / بروزرسانی جدید دی ۹۸

نمونه سوالات عربی دهم نوبت اول و دوم با جواب رشته ریاضی و تجربی
 • نام کتاب:  عربی زبان قران (۱)
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۹ سری نمونه سوال با جواب / بروزرسانی دی ۹۸

نمونه سوالات ریاضی دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  ریاضی
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی ماه) + نوبت دوم (خرداد ماه)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات شیمی پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۸ سری سوال امتحانی با جواب / سوالات جدید ۹۸-۹۹

نمونه سوالات شیمی دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  شیمی ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوال زیست شناسی پایه دهم

برای رشته علوم تجربی

+ سوالات جدید ۹۸-۹۹ / ۱۹ سری نمونه سوال با جواب

نمونه سوال زیست شناسی دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  زیست شناسی ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات هندسه پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک

+ ۲۰ سری سوال مختلف با جواب تشریحی

نمونه سوالات هندسه دهم نوب اول و دوم با پاسخ
 • نام کتاب:  هندسه ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۸ سری سوال / نوبت اول و نوبت دوم (بروزرسانی دی ۹۸)

نمونه سوالات فیزیک دهم نوبت اول و دوم رشته ریاضی و تجربی
 • نام کتاب:  فیزیک ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران پایه دهم

برای تمامی رشته ها

+ ۱۸ سری سوال مختلف / نوبت اول + نوبت دوم (بروزرسانی دی ۹۸)

نمونه سوال جغرافیا ایران دهم نوبت اول و دوم با پاسخ
 • نام کتاب:  جغرافیای ایران
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان