درخواست

قبل از ارسال درخواست مربوطه به نکات زیر توجه نمایید

نکته اول

تنها فایل هایی درخواست دهید که در بخش دسته بندی های سایت موجود باشد – فایل های ناموجود و غیر مرتبط قرار نمی گیرند

نکته دوم

برای درخواست در زمینه درسی کاملا نام پایه و نام کتاب و نام (گام به گام / جزوه / نمونه سوال) برای چه فصل باشد مشخص کنید.

نکته سوم

فرم زیر را به دقت پر کنید، در صورتی که نام درخواستی و یا لینک آن صحیح نباشد ؛ رسیدگی نخواهد شد

درخواست
  • نام فایل مورد نظر خود را به صورت کامل وارد نمایید