گام به گام پایه دهم

گام به دروس پایه یازدهم

دانلود رایگان گام به گام فلسفه پایه یازدهم

برای رشته علوم انسانی

+ پاسخ کامل “تفکر، نمونه یابی، به کار ببندیم، مقایسه و..”

گام به گام فلسفه یازدهم کامل
 • نام کتاب:  فلسفه (۱)
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۱۱
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام ریاضی و آمار پایه یازدهم

برای رشته علوم انسانی

+ حل المسائل / آموزش پاسخ دهی به تمرینات

گام به گام ریاضی و آمار یازدهم انسانی کامل
 • نام کتاب:  ریاضی و آمار ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۳
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام جغرافیا پایه یازدهم کامل

برای رشته علوم انسانی

+ پاسخ فعالیت ها و مهارت های جغرافیایی

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی
 • نام کتاب:  جغرافیا ۲ (ناحیه ای)
 • پایه تحصیلی: یازدهک
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۱۱
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان سوالات جامعه شناسی پایه یازدهم کامل

برای رشته علوم انسانی

+ گام به گام و پاسخ فعالیت / جزوه جامع و سوالات مهم با جواب

سوالات جامعه شناسی یازدهم
 • نام کتاب:  جامعه ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۱۵
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام ریاضی پایه یازدهم کامل

برای رشته علوم تجربی

+ حل / تمرین فعالیت کاردرکلاس

گام به گام ریاضی یازدهم تجربی کامل
 • نام کتاب:  ریاضی ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم تجربی
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۵
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام هندسه پایه یازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک

+ حل تمرینات ، فعالیت ، کاردرکلاس

گام به گام هندسه یازدهم کامل
 • نام کتاب:  هندسه ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک
 • نام درس: پوشش کلی فصل ۱ تا ۳
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام حسابان پایه یازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک

+ حل المسائل: پاسخ فعالیت، کاردرکلاس، تمرین

گام به گام حسابان یازدهم کامل
 • نام کتاب:  حسابان ۱
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۵
نویسنده: زیرک
نظرات: ۲ نظر

دانلود رایگان گام به گام آمار و احتمال یازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک

+ حل تمرینات / کاردرکلاس / فعالیت

گام به گام آمار و احتمال یازدهم کامل
 • نام کتاب:  آمار و احتمال
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۴
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام فیزیک پایه یازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

+ حل تمرینات و فعالیت ها / پرسش و مسئله های آخر فصل

گام به گام فیزیک یازدهم
 • نام کتاب:  فیزیک ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: پوشش کامل کل کتاب
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام شیمی پایه یازدهم کامل

برای تمامی رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

+ پاسخ خود را بیازمایید / تمرین های دوره ای آخر فصل

گام به گام شیمی یازدهم
 • نام کتاب:  شیمی ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۳
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان