گام به گام پایه دهم

گام به دروس پایه یازدهم

دانلود رایگان گام به گام حسابان پایه یازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک

+ حل المسائل: پاسخ فعالیت، کاردرکلاس، تمرین

گام به گام حسابان یازدهم کامل
 • نام کتاب:  حسابان ۱
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۵
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام آمار و احتمال یازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک

+ حل تمرینات / کاردرکلاس / فعالیت

گام به گام آمار و احتمال یازدهم کامل
 • نام کتاب:  آمار و احتمال
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۴
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام فیزیک پایه یازدهم کامل

برای رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

+ حل تمرینات و فعالیت ها / پرسش و مسئله های آخر فصل

گام به گام فیزیک یازدهم
 • نام کتاب:  فیزیک ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: پوشش کامل کل کتاب
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام شیمی پایه یازدهم کامل

برای تمامی رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

+ پاسخ خود را بیازمایید / تمرین های دوره ای آخر فصل

گام به گام شیمی یازدهم
 • نام کتاب:  شیمی ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۳
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام عربی پایه یازدهم کامل

برای تمامی رشته ها

+ ترجمه / حل تمرینات / آموزش قواعد

گام به گام عربی یازدهم
 • نام کتاب:  عربی زبان قران ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۷
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام زمین شناسی پایه یازدهم

برای رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

+ پاسخ تمامی فعالیت، خودرابیازمایید، گفتگو کنید، پیوند با ریاضی و..

گام به گام زمین شناسی یازدهم کامل
 • نام کتاب:  زمین شناسی
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: پوشش کامل از فصل ۱ تا ۷
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام فارسی پایه یازدهم

برای تمامی رشته ها

+ معنی درس ، پاسخ کارگاه متن پژوهی

گام به گام فارسی یازدهم
 • نام کتاب:  فارسی ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۱۸
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام زبان انگلیسی پایه یازدهم

برای تمامی رشته ها

+ ترجمه و حل تمرین کتاب اصلی با همراه کتاب کار

گام به گام زبان انگلیسی یازدهم
 • نام کتاب:  زبان خارجه ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کامل از درس ۱ تا ۳
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام انسان و محیط زیست پایه یازدهم

برای تمامی رشته ها

+ پاسخ تمامی فعالیت ها

گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم
 • نام کتاب:  انسان و محیط زیست
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کامل تمامی درس ها
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام ریاضی و آمار پایه دهم

برای رشته علوم انسانی

+ حل تمرینات، کاردرکلاس ها، فعالیت ها

گام به گام ریاضی و آمار دهم
 • نام کتاب:  ریاضی و آمار ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس:  پوشش کامل تمامی فصل های کتاب
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان