[مجموع رای: 0 میانگین امتیاز: 0]

دانلود رایگان کتاب های درسی پایه یازدهم + PDF ورق زن

برای رشته های علوم تجربی – ریاضی فیزیک – علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی

“کتاب ها به صورت فرم نهایی می باشند + سال تحصیلی ۹۸-۹۷”

کتاب های درسی پایه یازدهم به صورت نسخه کامل و سال تحصیلی ۹۸-۹۷ می باشد همچنین تمامی کتاب های رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی قرار گرفت. کتاب ها تایید نهایی و کامل می باشد. همچنین نسخه PDF ورق زن تمامی درس ها قرار گرفت و شما می توانید این فایل را به صورت رایگان از وبسایت زیرک دانلود و دریافت نمایید.

دانلود کتاب های درسی پایه یازدهم ۹۸-۹۷ + PDF ورق زن

عنوان

فایل های کتاب

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انسان و محیط زیست

کد کتاب : ۱۱۱۲۶۸

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۱٫۶۵ مگابایت
 بخش دوم۱٫۴۷ مگابایت
 بخش سوم۱٫۳۱ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۷۲ مگابایت
 بخش پنجم۲٫۴۴ مگابایت
 بخش ششم۱٫۸ مگابایت
 بخش هفتم۲٫۳۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 انسان و محیط زیست۸٫۲۵ مگابایت


تفکر و سواد رسانه ای

کد کتاب: ۱۱۰۲۲۵
( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۸۱۲٫۹۲ کیلوبایت
 بخش اول۲٫۰۴ مگابایت
 بخش دوم۱٫۷۵ مگابایت
 بخش سوم۱٫۴۷ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۱ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۴۳ مگابایت
 بخش ششم۱٫۴۳ مگابایت
 بخش هفتم۶۷۷٫۰۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 تفکر و سواد رسانه ای۶٫۸۲ مگابایت


زبان خارجی۲

کد کتاب : ۱۱۰۲۳۰

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 زبان خارجی۲۹٫۳۸ مگابایت


کتاب کار زبان خارجی۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۳۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 کتاب کار زبان خارجی۲۲٫۶۶ مگابایت

نگارش ۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۲

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 نگارش۲۵٫۷۹ مگابایت


فارسی ۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۱

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۹٫۹۳ مگابایت
 بخش دوم۱٫۸۸ مگابایت
 بخش سوم۲٫۸۴ مگابایت
 بخش چهارم۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 فارسی۲۵٫۶۵ مگابایت


ضمیمه دین و زندگی(۲)

ویژه اهل سنت

کد کتاب : ۱۱۱۲۳۸

( کلیه رشته ها )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۵۷٫۴۶ کیلوبایت
 بخش اول۷۶۴٫۳۸ کیلوبایت
 بخش دوم۶۸۲٫۸۸ کیلوبایت
 بخش سوم۱٫۲۳ مگابایت
 بخش چهارم۶۶۶٫۷ کیلوبایت
 بخش پنجم۷۲۹٫۹۵ کیلوبایت
 بخش ششم۸۱۲٫۷ کیلوبایت
 بخش هفتم۶۵۶٫۸۹ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 ضمیمه دین و زندگی(۲) ویژه اهل سنت۲٫۷ مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۲)

ویژه اقلیت های دینی


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۸

( کلیه رشته ها)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۱۱٫۸ کیلوبایت
 بخش اول۴۰۶٫۷۵ کیلوبایت
 بخش دوم۵۷۵٫۸۷ کیلوبایت
 بخش سوم۴۲۶٫۰۸ کیلوبایت
 بخش چهارم۲۵۰٫۲۶ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۲)-ویژه اقلیت های دینی۱٫۳۸ مگابایت


هنر


کد کتاب : 
۱۱۰۲۲۲

( کلیه رشته ها )

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۴٫۴۶ مگابایت
 بخش دوم۵٫۵۶ مگابایت
 بخش سوم۴٫۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 هنر۱۳٫۵۳ مگابایت


 

دین و زندگی(۲)

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۴

( رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۱۹٫۳۹ کیلوبایت
 بخش اول۲٫۴۴ مگابایت
 بخش دوم۹۳۴٫۶۷ کیلوبایت
 بخش سوم۱٫۶۸ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۸۷ مگابایت
 بخش پنجم۲٫۱ مگابایت
 بخش ششم۲٫۱ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۸۵ مگابایت
 بخش هشتم۲٫۰۷ مگابایت
 بخش نهم۱٫۸۶ مگابایت
 بخش دهم۱٫۵۹ مگابایت
 بخش یازدهم۱٫۶۱ مگابایت
 بخش دوازدهم۱٫۷۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 دین و زندگی(۲)۱۶٫۹۲ مگابایت


زمین شناسی

کد کتاب : ۱۱۱۲۳۷

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۱٫۴۷ مگابایت
 بخش دوم۱٫۳۲ مگابایت
 بخش سوم۱٫۴۷ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۳۳ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۱۵ مگابایت
 بخش ششم۱٫۲۳ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۱۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 زمین شناسی۶٫۱۱ مگابایت


عربی،زبان قرآن۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۶

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 عربی،زبان قرآن۲۱۸٫۳۵ مگابایت


آزمایشگاه علوم تجربی(۲)

کد کتاب :۱۱۱۲۱۷

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۵۴٫۳۳ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۱۳ مگابایت
 بخش دوم۹۹۰٫۳۷ کیلوبایت
 بخش سوم۱٫۵۱ مگابایت
 بخش چهارم۳٫۱۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 آزمایشگاه علوم تجربی(۲)۵٫۲ مگابایت


شیمی ۲

کد کتاب :۱۱۱۲۱۰

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۹۷٫۵۸ کیلوبایت
 بخش اول۴٫۰۱ مگابایت
 بخش دوم۲٫۱۱ مگابایت
 بخش سوم۲٫۰۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 شیمی(۲)۶٫۴۶ مگابایت


تاریخ معاصر ایران


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۰

(رشته ریاضی و رشته تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۵۸۲٫۷ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۲۴ مگابایت
 بخش دوم۹۶۹٫۲۹ کیلوبایت
 بخش سوم۸۰۲٫۹۹ کیلوبایت
 بخش چهارم۷۸۰٫۴۲ کیلوبایت
 بخش پنجم۶۹۳ کیلوبایت
 بخش ششم۶۲۶٫۲۶ کیلوبایت
 بخش هفتم۶۹۴٫۸۵ کیلوبایت
 بخش هشتم۵۸۷٫۴۶ کیلوبایت
 بخش نهم۸۳۳٫۸۹ کیلوبایت
 بخش دهم۸۶۹٫۹۹ کیلوبایت
 بخش یازدهم۷۴۹٫۰۳ کیلوبایت
 بخش دوازدهم۱٫۱۴ مگابایت
 بخش سیزدهم۱٫۰۲ مگابایت
 بخش چهاردهم۵۵۱٫۰۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 تاریخ معاصر۵٫۵۵ مگابایت


فیزیک (۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۰۹

( رشته  ریاضی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۷۰۵٫۷۷ کیلوبایت
 بخش اول۷٫۷۷ مگابایت
 بخش دوم۶٫۸۶ مگابایت
 بخش سوم۲٫۷۸ مگابایت
 بخش چهارم۴٫۰۱ مگابایت
 بخش پنجم۵۷۳٫۱۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 فیزیک۲۱۹٫۱۷ مگابایت


آمار و احتمال

کد کتاب :۱۱۱۲۱۵

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۱٫۰۱ مگابایت
 بخش اول۱٫۲۹ مگابایت
 بخش دوم۱٫۰۱ مگابایت
 بخش سوم۱٫۸۹ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۰۹ مگابایت
 بخش پنجم۹۷۶٫۶۵ کیلوبایت
 بخش ششم۱٫۱۶ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۰۷ مگابایت
 بخش هشتم۱٫۵۹ مگابایت
 بخش نهم۱٫۱۵ مگابایت
 بخش دهم۱٫۵۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 آمار و احتمال۴٫۲۵ مگابایت


حسابان ۱

کد کتاب : ۱۱۱۲۱۴

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۴٫۱۲ مگابایت
 بخش اول۱٫۶۹ مگابایت
 بخش دوم۱٫۴ مگابایت
 بخش سوم۴٫۶۹ مگابایت
 بخش چهارم۹۲۵٫۷۴ کیلوبایت
 بخش پنجم۹۵۶٫۶۴ کیلوبایت
 بخش ششم۱٫۳۳ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۱۴ مگابایت
 بخش هشتم۳٫۰۶ مگابایت
 بخش نهم۱٫۳۹ مگابایت
 بخش دهم۸۴۷٫۱۹ کیلوبایت
 بخش یازدهم۱٫۲۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 حسابان ۱۱۳٫۷۴ مگابایت


هندسه ۲

کد کتاب : ۱۱۱۲۱۳

( رشته ریاضی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۱٫۰۱ مگابایت
 بخش دوم۱٫۶۲ مگابایت
 بخش سوم۲٫۹۴ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۹۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 هندسه ۲۴٫۵۳ مگابایت


فیزیک ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۴۴

( رشته  تجربی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۹۲٫۰۶ کیلوبایت
 بخش اول۶٫۵۱ مگابایت
 بخش دوم۴٫۸۱ مگابایت
 بخش سوم۲٫۴ مگابایت
 بخش چهارم۳٫۰۹ مگابایت
 بخش پنجم۵۷۹٫۳۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 فیزیک ۲۱۴٫۶۹ مگابایت


ریاضی ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۱

( رشته  تجربی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۱٫۱ مگابایت
 بخش اول۲٫۱۷ مگابایت
 بخش دوم۲٫۸۸ مگابایت
 بخش سوم۲٫۰۲ مگابایت
 بخش چهارم۲٫۰۶ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۹۴ مگابایت
 بخش ششم۲٫۱۱ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۷۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 ریاضی ۲۸٫۲۱ مگابایت


زیست شناسی(۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۶

( رشته تجربی )

(۹۷/۰۴/۲۰)

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 زیست شناسی ۲۶٫۲ مگابایت


عربی،زبان قرآن۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۰۷

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 عربی،زبان قرآن۲۱۹٫۱۲ مگابایت


دین و زندگی ۲

 

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۵

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۷۱۱٫۹۵ کیلوبایت
 بخش اول۷٫۱۸ مگابایت
 بخش دوم۱٫۰۴ مگابایت
 بخش سوم۲٫۰۵ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۹۲ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۹۳ مگابایت
 بخش ششم۱٫۹۵ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۸۹ مگابایت
 بخش هشتم۴٫۰۹ مگابایت
 بخش نهم۱٫۷۱ مگابایت
 بخش دهم۱٫۸۱ مگابایت
 بخش یازدهم۱٫۶۳ مگابایت
 بخش دوازدهم۱٫۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 دین و زندگی۲۲۳٫۰۵ مگابایت


جامعه شناسی ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۲

( رشته  انسانی)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۵۹۴٫۴۸ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۲۹ مگابایت
 بخش دوم۱٫۲۴ مگابایت
 بخش سوم۱٫۱۱ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۲۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 جامعه شناسی ۲۳٫۴۶ مگابایت


تاریخ ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۹

( رشته  انسانی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۱٫۱۸ مگابایت
 بخش دوم۶۳۴٫۵۵ کیلوبایت
 بخش سوم۲٫۱۸ مگابایت
 بخش چهارم۸۸۵٫۲۵ کیلوبایت
 بخش پنجم۹۵۳٫۹۹ کیلوبایت
 بخش ششم۱٫۳۵ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۴۹ مگابایت
 بخش هشتم۲٫۱۴ مگابایت
 بخش نهم۱٫۶۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 تاریخ ۲۷٫۱۸ مگابایت


جعرافیا ۲

کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۸

( رشته انسانی )

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۳٫۴۸ مگابایت
 بخش دوم۶٫۴۸ مگابایت
 بخش سوم۴٫۵۵ مگابایت
 بخش چهارم۳٫۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 جغرافیا ۲۱۴٫۵۶ مگابایت


علوم و فنون ادبی (۲)

 

کد کتاب : ۱۱۱۲۰۳

( رشته  انسانی و رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۱۰)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۲٫۸۷ مگابایت
 بخش دوم۳٫۰۳ مگابایت
 بخش سوم۳٫۶۹ مگابایت
 بخش چهارم۳٫۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 علوم وفنون ادبی ۲۱۱٫۶ مگابایت


ریاضی و آمار ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۱۲

( رشته انسانی و رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۲۵٫۷۳ کیلوبایت
 بخش اول۲٫۳۱ مگابایت
 بخش دوم۷۰۹٫۳۴ کیلوبایت
 بخش سوم۱٫۸۳ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۳۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 ریاضی و آمار ۲۳٫۸۸ مگابایت


روان شناسی

کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۴

( رشته انسانی و رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۷۵٫۵۴ کیلوبایت
 بخش اول۹۳۴٫۵۹ کیلوبایت
 بخش دوم۱٫۰۷ مگابایت
 بخش سوم۸۳۴٫۵۸ کیلوبایت
 بخش چهارم۸۲۸٫۷۴ کیلوبایت
 بخش پنجم۷۸۵٫۰۶ کیلوبایت
 بخش ششم۸۹۲٫۹ کیلوبایت
 بخش هفتم۸۱۸٫۹۹ کیلوبایت
 بخش هشتم۹۵۴٫۰۳ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 روان شناسی۳٫۵۹ مگابایت


فلسفه


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۶

( رشته انسانی و رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 مقدمه۶۲۹٫۰۳ کیلوبایت
 بخش اول۷۱۳٫۳۳ کیلوبایت
 بخش دوم۱٫۱۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 فلسفه۱٫۴۵ مگابایت


علوم و معارف قرآنی(۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۳۴

( رشته معارف)

(۹۷/۰۴/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 علوم و معارف قرآنی(۲)۴٫۱ مگابایت


اصول عقاید ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۳۲

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۳٫۱۹ مگابایت
 بخش دوم۳٫۱۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 اصول عقاید(۲)۵٫۷۵ مگابایت


عربی، زبان قرآن (۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۰۸

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل کامل کتاب:
 عربی، زبان قرآن (۲)۳۰٫۰۶ مگابایت


اقتصاد


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۱

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۱۰۲۲٫۶۶ کیلوبایت
 بخش دوم۸۵۷٫۲۳ کیلوبایت
 بخش سوم۷۰۶٫۶ کیلوبایت
 بخش چهارم۷۴۹٫۶۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 اقتصاد۱٫۷۴ مگابایت


احکام (۲)


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۷

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۱٫۰۴ مگابایت
 بخش دوم۸۷۱٫۷۶ کیلوبایت
 بخش سوم۹۴۰٫۷۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
 احکام (۲)۱٫۷۸ مگابایت


اخلاق اسلامی ۲


کد کتاب : 
۱۱۱۲۳۵

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۵٫۲۷ مگابایت
 بخش دوم۲٫۷۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 اخلاق اسلامی ۲۷٫۵ مگابایت


تحلیل فرهنگی


کد کتاب : 
۱۱۱۲۲۳

( رشته معارف)

(۹۶/۰۶/۰۶)

فایل بخش های کتاب:
 بخش اول۱٫۵۵ مگابایت
 بخش دوم۱٫۵ مگابایت
 بخش سوم۱٫۵۶ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۸۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
 تحلیل فرهنگی۴٫۸ مگابایت

 

منبع: talif.sch.ir

نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان