گام به گام پایه دهم

گام به دروس پایه یازدهم

دانلود رایگان سوالات روانشناسی پایه یازدهم

برای رشته علوم انسانی

+ پاسخ تشریحی / سوال متن به صورت درس به درس

سوالات متن روانشناسی یازدهم انسانی
 • نام کتاب:  روانشناسی
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۸
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام فلسفه پایه یازدهم

برای رشته علوم انسانی

+ پاسخ کامل “تفکر، نمونه یابی، به کار ببندیم، مقایسه و..”

گام به گام فلسفه یازدهم کامل
 • نام کتاب:  فلسفه (۱)
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۱۱
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام ریاضی و آمار پایه یازدهم

برای رشته علوم انسانی

+ حل المسائل / آموزش پاسخ دهی به تمرینات

گام به گام ریاضی و آمار یازدهم انسانی کامل
 • نام کتاب:  ریاضی و آمار ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از فصل ۱ تا ۳
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان سوالات متن جغرافیا پایه یازدهم

برای رشته علوم انسانی

+ پاسخ تشریحی / جزوه سوالات مهم

سوالات متن جغرافیا یازدهم کامل با پاسخ
 • نام کتاب:  جغرافیا ۲ (ناحیه ای)
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش از درس اول تا آخر
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام جغرافیا پایه یازدهم کامل

برای رشته علوم انسانی

+ پاسخ فعالیت ها و مهارت های جغرافیایی

گام به گام جغرافیا یازدهم انسانی
 • نام کتاب:  جغرافیا ۲ (ناحیه ای)
 • پایه تحصیلی: یازدهک
 • رشته تحصیلی: علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۱۱
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام عربی پایه یازدهم کامل

برای تمامی رشته ها

+ ترجمه / حل تمرینات / آموزش قواعد

گام به گام عربی یازدهم
 • نام کتاب:  عربی زبان قران ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۷
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان سوالات دین و زندگی پایه یازدهم

برای تمامی رشته ها

+ تمامی سوال های کتاب + تشریحی، چهار گزینه ای، جای خالی

سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم
 • نام کتاب:  دین و زندگی ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: کل کتاب
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان گام به گام فارسی پایه یازدهم

برای تمامی رشته ها

+ معنی درس ، پاسخ کارگاه متن پژوهی

گام به گام فارسی یازدهم
 • نام کتاب:  فارسی ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کلی از درس ۱ تا ۱۸
نویسنده: زیرک
نظرات: ۲ نظر

دانلود رایگان گام به گام زبان انگلیسی پایه یازدهم

برای تمامی رشته ها

+ ترجمه و حل تمرین کتاب اصلی با همراه کتاب کار

گام به گام زبان انگلیسی یازدهم
 • نام کتاب:  زبان خارجه ۲
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کامل از درس ۱ تا ۳
نویسنده: زیرک
نظرات: ۲ نظر

دانلود رایگان گام به گام انسان و محیط زیست پایه یازدهم

برای تمامی رشته ها

+ پاسخ تمامی فعالیت ها

گام به گام انسان و محیط زیست یازدهم
 • نام کتاب:  انسان و محیط زیست
 • پایه تحصیلی: یازدهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: پوشش کامل تمامی درس ها
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان