گام به گام پایه دهم

گام به دروس پایه یازدهم

دانلود رایگان نمونه سوالات عربی پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۸ سری نمونه سوال امتحانی با جواب / بروزرسانی جدید دی ۹۸

نمونه سوالات عربی دهم نوبت اول و دوم با جواب رشته ریاضی و تجربی
 • نام کتاب:  عربی زبان قران (۱)
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۹ سری نمونه سوال با جواب / بروزرسانی دی ۹۸

نمونه سوالات ریاضی دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  ریاضی
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی ماه) + نوبت دوم (خرداد ماه)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات شیمی پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۸ سری سوال امتحانی با جواب / سوالات جدید ۹۸-۹۹

نمونه سوالات شیمی دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  شیمی ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوال زیست شناسی پایه دهم

برای رشته علوم تجربی

+ سوالات جدید ۹۸-۹۹ / ۱۹ سری نمونه سوال با جواب

نمونه سوال زیست شناسی دهم نوبت اول و دوم با جواب
 • نام کتاب:  زیست شناسی ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

+ ۱۸ سری سوال / نوبت اول و نوبت دوم (بروزرسانی دی ۹۸)

نمونه سوالات فیزیک دهم نوبت اول و دوم رشته ریاضی و تجربی
 • نام کتاب:  فیزیک ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی جغرافیای ایران پایه دهم

برای تمامی رشته ها

+ ۱۸ سری سوال مختلف / نوبت اول + نوبت دوم (بروزرسانی دی ۹۸)

نمونه سوال جغرافیا ایران دهم نوبت اول و دوم با پاسخ
 • نام کتاب:  جغرافیای ایران
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه دهم

برای تمامی رشته ها

+ سری جدید ۹۸-۹۹ / ۱۴ نوع سوال مختلف برای امتحان 

نمونه سوال زبان انگلیسی دهم نوبت اول و دوم با پاسخ
 • نام کتاب:  زبان انگلیسی ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: دی ماه و خرداد ماه
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان سوالات امتحانی فارسی پایه دهم

برای تمامی رشته ها

+ پاسخ / نوبت اول و نوبت دوم

نمونه سوالات فارسی دهم نوبت اول و دوم
 • نام کتاب:  فارسی ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: دی ماه و خرداد ماه
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی پایه دهم

برای تمامی رشته ها

+ نوبت اول + دوم / سری جدید ۹۸-۹۹

نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم نوبت اول و دوم
 • نام کتاب:  آمادگی دفاعی
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: کلیه رشته ها: ریاضی فیزیک / علوم تجربی / علوم انسانی
 • نام درس: نوبت اول (دی) + نوبت دوم (خرداد)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

دانلود رایگان نمونه سوال امتحانی دین و زندگی پایه دهم

برای رشته ریاضی فیزیک / علوم تجربی

+ دی ۹۸-۹۹ اضافه شد / پاسخ کامل

نمونه سوال دین و زندگی دهم نوبت اول و دوم
 • نام کتاب:  دین و زندگی ۱
 • پایه تحصیلی: دهم
 • رشته تحصیلی: ریاضی فیزیک / علوم تجربی
 • نام درس: دی و خرداد (نوبت اول و دوم)
نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان