[مجموع رای: 2 میانگین امتیاز: 2]

دانلود رایگان کتاب های درسی پایه دوازدهم

برای رشته های علوم تجربی – ریاضی فیزیک – علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی

“کتاب ها به صورت فرم نهایی می باشند”

کتاب های درسی پایه دوازدهم به صورت نسخه کامل برای تمامی رشته های تحصیلی دریافت کنید. کتاب ها تایید نهایی و کامل می باشد. و کتاب های مابقی از همین نوشته بروزرسانی میگردد و قرار میگیرد. 

دانلود کتاب های پایه دوازدهم نسخه کامل
عنوان

فایل های کتاب

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جغرافیا۳(کاربردی)

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۸
(رشته علوم انسانی)

(۹۷/۰۵/۲۳)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۶۹٫۹۲ کیلوبایت
 بخش اول۳٫۱۵ مگابایت
 بخش دوم۳٫۴۹ مگابایت
 بخش سوم۲٫۶۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 جغرافیا۳(کاربردی)۸٫۱۴ مگابایت

ریاضی۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۱
(رشته علوم تجربی)

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۷۶۰٫۴۳ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۸۹ مگابایت
 بخش دوم۲٫۰۴ مگابایت
 بخش سوم۱٫۱۳ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۱۱ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۰۱ مگابایت
 بخش ششم۱٫۸۴ مگابایت
 بخش هفتم۱٫۰۱ مگابایت
 بخش هشتم۱٫۱۱ مگابایت
 بخش نهم۸۴۵٫۴۵ کیلوبایت
 بخش دهم۱٫۵۳ مگابایت
 بخش یازدهم۹۰۳٫۲۳ کیلوبایت
 بخش دوازدهم۱٫۵۸ مگابایت
 بخش سیزدهم۱٫۲۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی۳۱۰٫۰۹ مگابایت

فارسی ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۱
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۸٫۲۱ مگابایت
 بخش دوم۱۵٫۱۵ مگابایت
 بخش سوم۱۶٫۴۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فارسی۳۳۸٫۸۸ مگابایت

سلامت و بهداشت

کد کتاب: ۱۱۱۲۲۶۸
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۷۷۹٫۸۷ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۳ مگابایت
 بخش دوم۲٫۲۲ مگابایت
 بخش سوم۱٫۵۴ مگابایت
 بخش چهارم۲٫۱۷ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۴۹ مگابایت
 بخش ششم۲٫۱۶ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 سلامت و بهداشت۸٫۳۵ مگابایت

زیست شناسی ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۶
(رشته علوم تجربی)

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۲٫۴۶ مگابایت
 بخش دوم۲٫۴۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 زیست شناسی۳۴٫۳۷ مگابایت


فیزیک ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۹
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۸۶٫۵۸ کیلوبایت
 بخش اول۳٫۰۴ مگابایت
 بخش دوم۳٫۷۷ مگابایت
 بخش سوم۱٫۹۹ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۶۷ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۴۴ مگابایت
 بخش ششم۱٫۹۶ مگابایت
 بخش هفتم۹۲۲٫۲۷ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فیزیک۳۱۱٫۵۷ مگابایت


تاریخ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۹
(رشته علوم انسانی )

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۷۳۲٫۵۹ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۷۱ مگابایت
 بخش دوم۲٫۰۳ مگابایت
 بخش سوم۱٫۵۱ مگابایت
 بخش چهارم۲٫۱۵ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۱۹ مگابایت
 بخش ششم۱٫۵۲ مگابایت
 بخش هفتم۶۹۳٫۶۱ کیلوبایت
 بخش هشتم۱٫۳۳ مگابایت
 بخش نهم۱٫۱۱ مگابایت
 بخش دهم۱٫۱۲ مگابایت
 بخش یازدهم۱٫۰۶ مگابایت
 بخش دوازدهم۱٫۴۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 تاریخ۳۱۰٫۳۲ مگابایت

هویت اجتماعی

کد کتاب: ۱۱۲۲۲۰
(رشته ریاضی فیزیک و رشته علوم تجربی)
 

(۹۷/۰۵/۲۲)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۵۸۹٫۴۲ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۴ مگابایت
 بخش دوم۱٫۱۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 هویت اجتماعی۲٫۱۶ مگابایت


علوم و فنون ادبی ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۳
(رشته علوم انسانی و رشته معارف)
 

(۹۷/۰۵/۱۵)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۳ مگابایت
 بخش دوم۲٫۷۹ مگابایت
 بخش سوم۳٫۴۷ مگابایت
 بخش چهارم۳٫۴۸ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 علوم و فنون ادبی ۳۱۱٫۰۴ مگابایت


نگارش ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۲
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۱۵)

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 نگارش۳۴٫۹۷ مگابایت


ریاضیات گسسته

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۵
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۴۴٫۳۸ کیلوبایت
 بخش اول۷۰۱٫۹۹ کیلوبایت
 بخش دوم۷۸۷٫۰۴ کیلوبایت
 بخش سوم۱٫۵۳ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۷۱ مگابایت
 بخش پنجم۸۰۱٫۷۱ کیلوبایت
 بخش ششم۹٫۱۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضیات گسسته۱۲٫۰۷ مگابایت


حسابان ۲

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۴
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۶۷٫۱۴ کیلوبایت
 بخش اول۱٫۲۹ مگابایت
 بخش دوم۱٫۱۲ مگابایت
 بخش سوم۱٫۰۱ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۲۸ مگابایت
 بخش پنجم۸۷۳٫۰۷ کیلوبایت
 بخش ششم۸۹۵٫۴۲ کیلوبایت
 بخش هفتم۷۹۲٫۱۶ کیلوبایت
 بخش هشتم۱٫۵۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 حسابان ۲۵ مگابایت


هندسه ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۳
(رشته ریاضی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۶۶۹٫۴۷ کیلوبایت
 بخش دوم۱٫۲۳ مگابایت
 بخش سوم۱٫۳ مگابایت
 بخش چهارم۱٫۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 هندسه ۳۲٫۷۶ مگابایت


کتاب کار زبان خارجی۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۳۱
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 زبان خارجی۳۷٫۹۸ مگابایت


زبان خارجی۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۳۰
(همه رشته ها)
   

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 کتاب کار زبان خارجی۳۱٫۹۲ مگابایت


عربی، زبان قرآن ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۶
(رشته ریاضی و علوم تجربی)
 

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۸۳۴٫۰۱ کیلوبایت
 بخش اول۷۲۰٫۳۱ کیلوبایت
 بخش دوم۳٫۷۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 عربی، زبان قرآن ۳۳٫۹۲ مگابایت


ریاضی و آمار ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۱۲
(رشته علوم انسانی و رشته معارف)
 

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۲۱٫۶۹ کیلوبایت
 بخش اول۹۵۵٫۳۳ کیلوبایت
 بخش دوم۱٫۷۴ مگابایت
 بخش سوم۹۶۶٫۹۱ کیلوبایت
 بخش چهارم۱٫۶۵ مگابایت
 بخش پنجم۱٫۲۳ مگابایت
 بخش ششم۱٫۲۸ مگابایت
 بخش هفتم۷۲۳٫۸۵ کیلوبایت
 بخش هشتم۹۸۸٫۱۵ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی و آمار ۳۵٫۷ مگابایت


عربی، زبان قرآن ۳

کد کتاب: ۱۱۲۲۰۷
(رشته علوم انسانی)

(۹۷/۰۵/۰۸)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۸۴۷٫۰۳ کیلوبایت
 بخش اول۷۳۶٫۴ کیلوبایت
 بخش دوم۴٫۳۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 عربی، زبان قرآن ۳۴٫۵۹ مگابایت


تحلیل فرهنگی

کد کتاب: ۱۱۲۲۲۳
(رشته علوم انسانی)

(۹۷/۰۵/۰۳)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۱٫۶۴ مگابایت
 بخش دوم۱٫۶۷ مگابایت
 بخش سوم۱٫۷۶ مگابایت
 بخش چهارم۲٫۰۳ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 تحلیل فرهنگی۴٫۹۷ مگابایت


فلسفه(آشنایی با فلسفه اسلامی)

کد کتاب: ۱۱۲۲۲۶
(رشته انسانی و رشته معارف)
 

(۹۷/۰۴/۲۵)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۳۶٫۵۷ کیلوبایت
 بخش اول۸۳۷٫۳۳ کیلوبایت
 بخش دوم۶۴۳٫۱۸ کیلوبایت
 بخش سوم۷۲۹٫۷۳ کیلوبایت
 بخش چهارم۸۲۸٫۶۸ کیلوبایت
 بخش پنجم۶۳۹٫۵۸ کیلوبایت
 بخش ششم۶۵۱٫۶۳ کیلوبایت
 بخش هفتم۵۹۷٫۳۷ کیلوبایت
 بخش هشتم۷۰۹٫۴۲ کیلوبایت
 بخش نهم۵۸۷٫۹۴ کیلوبایت
 بخش دهم۶۲۴٫۷۱ کیلوبایت
 بخش یازدهم۶۳۴٫۲۲ کیلوبایت
 بخش دوازدهم۶۷۶٫۴۸ کیلوبایت
 بخش سیزدهم۷۷۳٫۷۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فلسفه۲٫۶۸ مگابایت


تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۳)ویژه اقلیت دینی

کد کتاب : ۱۱۲۲۲۸

( کلیه رشته ها )

   

(۹۷/۰۴/۲۵)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۶۳۸٫۸۶ کیلوبایت
 بخش اول۲۲۶٫۷۸ کیلوبایت
 بخش دوم۲۷۸٫۴۷ کیلوبایت
 بخش سوم۲۲۵٫۴۷ کیلوبایت
 بخش چهارم۲۱۳٫۳۸ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۳)ویژه اقلیت دینی۷۷۱٫۰۲ کیلوبایت
  • مابقی کتاب ها پس از انتشار از همین پست بروز میگردد
  • کتاب ها دارای نسخه نهایی و کامل می باشند

منبع: talif.sch.ir

نویسنده: زیرک
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان